Rychlá navigace

ContOS umožňuje vytvářet datové soubory se seznamem zásilek pro elektronické podání k přepravě prostřednictvím společnosti PPL CZ s.r.o.. ContOS také dokáže on-line přebírat stav doručení podaných zásilek a automaticky zapisovat časy doručení, hmotnosti zásilek a umožňuje rychlý on-line náhled na detail zásilky, tak jak je evidována v klientském systému PPL.

Aby bylo možno těchto služeb využít, je nutné mít přístup do klientského rozhraní pro zákazníky společnosti PPL CZ s.r.o. na adrese http://klient.ppl.cz. Informace o zřízení přístupu získáte na webu společnosti http://www.ppl.cz.


ContOS


V menu Číselníky/Státy a doprava/Dopravci je nutno nastavit základní údaje pro komunikaci s klientským systémem PPL. Adresy webových služeb jsou již přednastaveny a zpravidla není důvod je měnit. Důležité je však vyplnit identifikační kód, který přiděluje PPL.

Web PPL


Po přihlášení do klientského systému PPL na adrese http://klient.ppl.cz je potřeba nastavit parametry importu zásilek. Tyto parametry naleznete v menu Nastavení/ Nové nastavení importu zásilek. Vyplňte formulář podle obrázku níže. Po uložení vznikne šablona pro import datových souborů z aplikace ContOS, která se bude během importu nabízet.


Postup při podání zásilek z ContOSu


1) Pomocí hromadného zpracování objednávek nebo jednotlivě z prodejních dokladů vygenerujeme záznamy do modulu Expedice.


2) V modulu Expedice označíme ty zásilky, které chceme poslat a z menu Akce zvolíme Vytvořit export pro PPL. Vznikne soubor pplRRRRMMDDHHMM.csv, který uložíme do libovolné složky.


3) Po uložení souboru ContOS nabídne automatické otevření příslušné stránky v systému PPL, kde se provede načtení a validace tohoto vygenerovaného souboru.4) Nejprve zvolíme nastavení importu, které jsme si předtím vytvořili. Pokud jste zachovali stejný název, objeví se v seznamu položka „Import ContOS“ (příště již bude přednastaveno automaticky a tento krok můžeme vynechat).


5) Pomocí tlačítka Procházet vyberte soubor, který ContOS před chvílí vygeneroval (má koncovku CSV) a stiskněte tlačítko Vlož. Dojde k načtení Vašich zásilek a k jejich validaci – kontrole. Postupujte podle pokynů systému PPL.6) Přepněte se v menu Zásilka na Seznam zásilek, označte naimportované zásilky a vytiskněte si samolepící etikety, které poté nalepíte na balíky. Vždy postupujte dle pokynů systému PPL. Tímto je podání dokončeno.Zjišťování stavu doručení zásilek


ContOS umožňuje automaticky načíst stav doručení podaných zásilek. V modulu Expedice v menu Akce zvolte Získat informace o doručení z PPL. Proběhne komunikace se systémem PPL (která může trvat i několik minut v závislosti na počtu podaných zásilek a vytížení systému) a zobrazí se souhrnná zpráva o načtených stavech.Tyto informace jsou zapsány k příslušným zásilkám, kde si lze kliknutím na podací číslo zobrazit veškeré informace o zásilce přímo ze systému PPL.

Podací čísla zásilek jsou rovněž automaticky dotahována z PPL a je možné je využít pro informační avíza Vašich zákazníků.