Rychlá navigace

Katalog zboží slouží k shromažďování komplexních informací o zboží. Zboží v katalogu je roztříděno do kategorií a lze k němu vkládat stejné informace podobně jako na skladových kartách.


Hlavním smyslem katalogu je evidence obchodních informací, které jsou klíčové pro stanovení ceny zboží při výkupu, při příjmu do komisního prodeje nebo pro stanovení výše půjčky při zástavní činnosti.
Katalog zboží uchovává všechny historické údaje o tom, jak úspěšně jste s ním v minulosti obchodovali. Dozvíte se za jakou průměrnou cenu jste jej nakupovali, prodávali, jak bylo zboží prodejné a atraktivní. Tyto informace usnadňují rozhodování, zda konkrétní zboží v budoucnu vykoupit nebo jej přijmout do komise. Minimalizuje se riziko příjmu nízkoobrátkového zboží a ležáků.


Vašim zaměstnancům umožní informace z katalogu rychlejší zapracování a naučí je zboží lépe poznávat. Rovněž se tak vyvarují omylům při identifikaci zboží, které v důsledcích mohou být finančně náročné.


Informace z katalogu lze využít i při pořizování smluv. Přijímáte-li určitý druh zboží, který již máte v katalogu, převezmou se jeho klíčové vlastnosti do údajů smlouvy a není tedy třeba je opětovně zjišťovat a opisovat; např. kompletní název zboží, jeho rozměry, údaje o materiálu atd. Přenáší se rovněž i podrobné popisy zboží (i jazykové mutace), které lze poté exportovat na e-shop.


Katalog zboží kromě podrobných obchodních informací přináší rychlost, přesnost a úplnost všech údajů ke zboží a umožňuje tak dělat dobrá obchodní rozhodnutí.


Práce s katalogemKatalog je k dispozici v menu u tlačítka Skladové karty. Na hlavní ploše je zobrazen strom kategorií, seznam zboží, vlevo je seznam vlastností a jejich hodnot a v dolní části náhledy fotografií.


Zboží lze do katalogu lze vkládat vícero způsoby:

  • Ruční vkládání.

  • Kopie existujícího záznamu. Výhodné, pokud zakládáme více záznamů s podobnými údaji.

  • Import ze skladových karet. Tato funkce se volá přímo z katalogu z podmenu Nové zboží\Ze skladové karty....Importovat lze buď aktuální skladovou kartu anebo více karet po jejich zaškrtnutí. Pokud existují fotografie, přenáší se také. U každé importované karty lze zaškrtnout vlastnosti, které se spolu s ní přenesou. Rovněž lze určit, zda se budou ze skladové karty přenášet fotografie.


Vkládání fotografiíFotografie můžeme vkládat dvěma způsoby:

  • Výběrem souboru. Zobrazí se klasický dialog pro výběr souboru a poté se vybraná fotografie zkopíruje do úložiště a přiřadí ke zboží.

  • Vložením ze schránky. Rychlý a pohodlný způsob zejména pro vkládání obrázků z Internetu z webových stránek. Využít lze i funkcí, které mají aplikace typu MS OneNote, tedy těch, které umí „vyfotit“ obrazovku a udělat z ní výřez do schránky.
Obsah schránky lze potom pomocí CTRL+V vložit ke zboží v katalogu. Internetový prohlížeč zpravidla umožňuje přes pravé tlačítko funkci „Kopírovat“ (Internet Explorer) nebo „Kopírovat obrázek“ (Firefox, Opera), což daný obrázek zkopíruje do schránky, ze které jej vložíme do katalogu.Vyhledávání informací o zboží a fotografií na InternetuKatalog zboží má integrované dvě funkce pro snadné vyhledávání pomocí vyhledávače Google. Podle názvu zboží nebo jeho kódu EAN zobrazí výsledky vyhledávání v internetovém prohlížeči. Výsledkem je seznam nalezených fotografií, které lze pomocí funkce „Kopírovat“ snadno a rychle přenést k záznamu v katalogu. Tato funkce je k dispozici po kliknutí pravým tlačítkem na záznamu zboží.


Takto probíhá vkládání obrázků přes schránku přímo z internetového prohlížeče.
Vyberete vhodnou fotografii, kliknete na ní pravým tlačítkem, zvolíte kopírovat obrázek a v katalogu stisknete CTRL+V.