Rychlá navigace

Adresář klientů slouží k evidenci kontaktů zákazníků, dodavatelů a odběratelů. 


Každý kontakt lze zařadit do jedné nebo více skupin pro snadnější třídění. Lze tak evidovat např. dodavatele, zákazníky z e-shopu, nespolehlivé klienty apod. S těmito skupinami lze pak následně pracovat, např. při rozesílání e-mailů nebo exportování.


U každého klienta je v seznamu zobrazován počet jeho dokladů a smluv, které lze jediným kliknutím zobrazit a prohlížet. Zároveň je zobrazován také úplný přehled jeho pohledávek a závazků. Lze tedy velmi snadno vyfiltrovat všechny klienty, kteří mají aktivní závazek anebo, kteří mají nějakou nevyřízenou smlouvu.


Při zadávání nového záznamu je možno ihned provést on-line kontrolu proti databázi neplatných dokladů. Rovněž je prováděna kontrola správnosti čísla bankovního účtu.


Adresář umožňuje evidovat veškeré položky, které vyžaduje platná legislativa v oblasti komisního prodeje či zástavní činnosti.


Přímo z adresáře lze jednotlivým klientům odesílat e-mail a to včetně příloh. 


Adresář umožňuje vyhledávat a kontrolovat duplicitní údaje, které mohou vznikat zejména při importu z různých systémů a z e-shopů. K dispozici je také funkce, která dokáže dva stejné záznamy sloučit pod jeden a zároveň upravit příslušné vazby v souvisejících záznamech (např. objednávky, smlouvy, daňové doklady).


Adresář využívá propojení na registr ekonomických subjektů ARES, takže při pořizování firemních zákazníků stačí zadat pouze IČ a zbylé údaje jako název společnosti, fakturační adresa a DIČ se z registru doplní automaticky.
Základní funkce

  • evidence všech údajů dle platné legislativy
  • přehled dokladů, smluv, pohledávek a závazků
  • on-line kontrola platnosti dokladů, validace bankovního účtu
  • vyplňování údajů z registru ARES
  • zařazování záznamů do skupin
  • odesílání e-mailů přímo z adresáře
  • vyhledávání a slučování duplicitních záznamů
  • široké možnosti filtrování a exportu dat do Excelu nebo XML