Rychlá navigace

Často prováděné operace mají své klávesové zkratky. ContOS tak lze velmi rychle ovládat i z klávesnice.

Oblast funkčních kláves F1-F12 slouží k přepínání jednotlivých hlavních agend – od Výkupních smluv přes Skladové karty, Adresář až po Zápočty, v pořadí zleva doprava:


Agendy:

F1 Výkupní smlouvy

F2 Komisní smlouvy

F3 Zástavní smlouvy

F4 Skladové doklady

F5 Skladové karty

F6 Adresář klientů

F7 Prodej zboží

F8 Objednávky

F9 Pokladna

F10 Banka

F11 Zápočty

F12 Expedice


Tisk:

CTRL+P = tiskový dialog

ALT+P = automatický tisk štítku (předvolby se nastavují v místním nastavení v parametrech aplikace)


Filtrování, vyhledávání v seznamech:

CTRL+F = filtrační dialog

ALT+F = fulltextové vyhledávání

CTRL+X = zrušení fulltextu


Výběry, označování záznamů:

CTRL+PLUS(numerická klávesnice +) = označit vše ve výběru

CTRL+MINUS(numerická klávesnice -) = zrušit označení


Operace se záznamy:

CTRL+N = Nový záznam (nová smlouva, doklad...)

CTRL+S = Uložení záznamu

CTRL+E = editace, detail záznamu

CTRL+D = smazání záznamu

CTRL+R = znovunačtení dat (refresh, obnovit)

CTRL+K = kopie záznamu bez položek
ALT+K = kopie záznamu bez položek