Rychlá navigace

Všechny objednávky určené k odeslání zákazníkům se sdružují v okně Expedice. Zde se provádějí exporty dat do systémů jednotlivých přepravců a také se zpětně z jejich systémů zjišťují stavy odeslaných zásilek a přenášejí se zpátky do ContOSu.

Každá objednávka už zpravidla obsahuje informaci o tom, jakým způsobem bude odeslána zákazníkovi, ale v modulu Expedice lze volitelně doplnit finální informace, popř. provést korekce. Lze např. změnit způsob doručení nebo dodací adresu.

Zde také vidíme, které zásilky byly doručovány, kdy a komu, které jsou na cestě, a které ještě čekají na export do systému dopravců.Nastavení komunikace s dopravci


Před samotným posíláním zásilek je potřeba mít potřebné přístupové údaje do systémů přepravců. Tyto záležitosti zařizujete vždy s konkrétním vybraným přepravcem.

ContOS podporuje komunikaci s PPL, Poštou bez hranic, Českou poštou a Zásilkovnou. Další přepravci budou přibývat.

Nastavení se provádí v číselníků dopravců v menu Číselníky/Státy a doprava/Dopravci. Zde je seznam podporovaných dopravců a k nim lze doplnit konkrétní adresy služeb a přístupové údaje, které od dopravce získáte během registrace.

Na správném nastavení těchto údajů pak závisí další komunikace mezi ContOSem a systémem přepravce.


Podrobné popisy nastavení pro konkrétní přepravce naleznete v samostatných článcích:

Postup při nastavení komunikace s PPL

Postup při nastavení komunikace s Poštou bez hranic
Export zásilek do systému přepravce


Postupujeme podle těchto bodů:

1) Pomocí hromadného zpracování objednávek nebo jednotlivě z prodejních dokladů vygenerujeme záznamy do modulu Expedice.

2) V modulu Expedice označíme ty zásilky, které chceme poslat a z menu Akce zvolíme příslušný export. Vznikne datový soubor s údaji o našich zásilkách, který uložíme do libovolné složky.

3) Po uložení souboru ContOS nabídne automatické otevření příslušné webové stránky přepravce, kde se provede načtení a validace tohoto vygenerovaného souboru. Každý systém přepravce většinou umožňuje finální úpravu záznamů a vytištění štítků na polepení balíků. V této fázi už tedy výhradně postupujeme dle pokynů konkrétního přepravce.Zjišťování stavu doručení zásilek


Stažení informací o zásilkách se provádí v Expedici z menu Akce/Zjistit stav doručení.
V dalším dialogu je seznam služeb, ze kterých se budou informace získávat. V průběhu zpracování se vypisuje protokol s průběžnými informacemi o stavu doručení konkrétních zásilek. Tyto informace jsou také zaznamenávány do logu akcí, kde si je lze později prohlédnout.
Zaznamenané informace jsou promítnuty do záznamů k expedovaným zásilkám a k objednávkám. U každé objednávky tak můžeme ihned zjistit, zda a kdy byla doručena, popř. komu. Rozsah ukládaných informací závisí na tom, co který přepravce poskytuje.