Rychlá navigace

Nastavení v systému Pošta bez hranic


Import dat o zásilkách se do systému Pošta bez hranic provádí pomocí datového souboru CSV. Tento soubor lze v ContOSu vygenerovat v modulu Expedice a po přihlášení do vašeho účtu na www.postabezhranic.cz tento soubor načíst.

Aby bylo možno toto provést, je potřeba provést drobné úpravy v nastavení účtu.

Po přihlášení do účtu klikněte v levém menu na odkaz Poslat zásilky a poté na Nastavení CSV importu.Následující tabulku vyplňte podle obrázku a stiskněte tlačítko Uložit. Tím je vše potřebné nastaveno pro správné načtení CSV souboru z ContOSu.

Nastavení v ContOSu


V menu Číselníky/Státy a doprava/Dopravci je nutno nastavit základní údaje pro komunikaci s klientským systémem Pošty bez hranic. Adresy webových služeb jsou již přednastaveny a zpravidla není důvod je měnit. Důležité je však vyplnit adresu pro načtení stavů doručení, kterou na vyžádání přiděluje PBH.


Postup při podání zásilek z ContOSu


1) Pomocí hromadného zpracování objednávek nebo jednotlivě z prodejních dokladů vygenerujeme záznamy do modulu Expedice.


2) V modulu Expedice označíme ty zásilky, které chceme poslat a z menu Akce zvolíme Vytvořit export pro Poštu bez hranic. Vznikne soubor pbhRRRRMMDDHHMM.csv, který uložíme do libovolné složky.


 


3) Po uložení souboru ContOS nabídne automatické otevření příslušné stránky v systému PBH, kde se provede načtení a validace tohoto vygenerovaného souboru.

4) Po načtení souboru můžete vložené údaje zkontrolovat a popř. ještě upravit. Po odeslání si vytisknete etikety pro polepení balíků.