Rychlá navigace

Novinky ve verzi 3.1.50.4
1) Načítání pohybů z banky, podpora KB, FIO a PayPalNový modul Výpisy, kde se shromažďují všechny pohyby na evidovaných bankovních účtech (číselník bankovní účty). Načítání pohybů se děje přes tlačítko Načtení bankovních výpisů. Během načítání je zobrazován průběžný stav, který je poté uložen v logu akcí ( Ostatní/Log akcí).

Seznam Výpisy je stromově členěn dle data a dle účtu pro snadnější orientaci. Bankovní pohyby jsou dále rozděleny na:

  • nezpracované platby (zpravidla nově stažené platby, které mohou být předpárované, ale které zatím čekají na další zpracování)
  • zpracované platby (platby, které jsou spárovány s konkrétním dokladem)
  • vyřazené platby (platby, které obsluha vyřadila ze zpracování, např. bankovní poplatky a transakce, které neosuvisejí s agendou v ContOSu)

V současnosti jsou podporovány banky FIO, Komerční banka a PayPal. Další banky budou následovat.


 2) Párování plateb z bankovních výpisůNačtené platby z bankovních účtů jsou již během stahování automaticky předpárovány za předpokladu, že 1) souhlasí přesně variabilní symbol (VS) a částka a také když 2) souhlasí VS a částka je rozdílná. Tyto dva stavy jsou odlišeny barevně. Z takto předpárovaných plateb lze přímo na seznamu vytvořit úhradu k danému dokladu.
Nezpárované platby lze vyřadit ze zpracování (přesunou se na kartu Vyřazené platby) anebo je zpárovat ručně.


3) Export dopravcům, nově dopravce GLSPřidána podpora pro dopravce GLS. Nyní tedy lze pro tuto společnost exportovat údaje o zásilkách z ContOSu a zpětně zjišťovat stavy doručení, tak jak je tomu u ostatních podporovaných dopravců. V současnosti ContOS umožňuje obousměrnou komunikaci s PPL, Poštou bez hranic a GLS. Další dopravci budou následovat.

4) Nové zjišťování stavů zásilekNový vzhled a rozvržení ovládání v okně pro zjišťování stavů zásilek. Přehlednější výběr dopravců a více místa pro informace o průběhu.

5) Nové karty zboží, SkladNové rozvržení na skladových kartách. Snadněji a rychleji dostupné informace, větší možnosti přizpůsobení, rychlejší načítání dat.

Přímo na seznamu skladových karet je k dispozici i seznam (inspektor) vlastností a panel s fotografiemi. Všechny panely včetně panelu kategorií lze schovávat nebo ponechat zobrazené a také upravovat jejich velikost. Pokud uživatel např. nevyužívá u zboží fotografie, může tento panel schovat a získá tak více místa pro seznam.
Všechny podstatné informace jsou nyní dostupné takřka na první pohled. Minimalizovala se potřeba pokaždé rozklikávat detail karty. Přímo ze seznamu karet je možno editovat vícejazyčné popisy zboží.


Detail skladové karty je zjednodušen a zpřehledněn.


6) Nový HTML editorV aplikaci je integrován pokročilý a rychlý editor HTML textů. Využívá se zejména u popisů zboží na skladových kartách, slouží k definici textů do šablon e-mailů apod.