Rychlá navigace

 Nastavení aplikace GLS Connect


1) Nejprve je potřeba od společnosti GLS získat číselnou řadu, podle které jsou číslované podávané zásilky.

2) Nainstalovat klientskou aplikaci GLS Connect. Návod a odkaz ke stažení je na http://help.gls-czech.cz/gls_connect_navod/

3) Provést základní nastavení aplikace GLS Connect a naimportování přiděleného rozsahu podacích čísel. Import je nutno provést do 14 dní od doručení souboru s číselnou řadou.

4) GLS Connect je třeba nastavit na automatický příjem údajů o zásilkách. Funguje to tak, že do vybrané složky ContOS exportuje datový soubor (CSV) , ze kterého si GLS Connect automaticky načítá údaje pro tisk štítků a podání zásilek.

5) Nastavení údajů o odesílateli

6) Nastavení odesílání e-mailů (SMTP)

7) Data aplikace se ukládají na SQL server (ideálně použít SQL server, kde je umístěna databáze ContOSu). Z bezpečnostního hlediska je vhodné této databázi vytvořit na SQL zvláštního uživatele, který má přístup pouze do ní.Nastavení v ContOSu


V číselníku dopravců je potřeba vyplnit zejména komunikační složku s programem GLS Connect (viz bod 4 výše) a vyplnit připojovací údaje k databázi GLS na SQL serveru (viz bod 7 výše).

Políčko „Aktivní“ musí být zaškrtnuté, aby mohl být tento dopravce použit v ContOSu.Postup při podání zásilek z ContOSu


1) Pomocí hromadného zpracování objednávek nebo jednotlivě z prodejních dokladů vygenerujeme záznamy do modulu Expedice.

2) V modulu Expedice označíme ty zásilky, které chceme poslat a z menu Akce zvolíme Vytvořit export pro GLS. Do komunikační složky programu GLS Connect bude automaticky vytvořen datový soubor.

3) Po otevření aplikace GLS Connect jsou tato data automaticky načtena a připravena pro tisk štítků. Pokud dojde při načítání k chybě, aplikace to oznámí. Zpracované soubory jsou poté archivovány v podsložce umístěné v komunikační složce.

4) Stav o doručení zásilek lze zjištovat standardně přes volbu Stav doručení v modulu Expedice.