Rychlá navigace

Novinky ve verzi 3.1.56.1


1) Interní HTML editor: kontrola pravopisu (CZ/DE/EN)


Do interního HTML editoru byla integrována kontrola pravopisu pro český, německý a anglický jazyk. Kontrola probíhá podobně jako je tomu zvykem u ostatních aplikací, např. ve Wordu.

2) Bankovní příkazy


Tento nový modul umožňuje pohodlně vytvářet bankovní příkazy s pokyny k platbě za závazky, tzn. pokud se vyplácí nárok v komisi, kupní cena ve výkupních smlouvách, půjčka v zastavárně, dobropis v prodejních dokladech.
V každé této agendě u daného dokladu přibyla nová záložka „Příkazy“, na které jsou přehledně zobrazeny všechny platební příkazy, které byly zadány.

Tyto platební příkazy jsou sdružovány v okně Příkazy. V okně Příkazy lze také zadávat platební příkaz, který se nevztahuje k žádnému dokladu evidovanému v ContOSu.
Odtud lze tyto příkazy odesílat přímo do banky k provedení anebo exportovat do datových souborů, které umí banka načíst.

Zároveň lze z těchto bankovních příkazů hromadně vygenerovat i úhrady dokladů, kterých se tyto platby týkaly.


3) Export bankovních příkazů do banky


Platební příkazy lze exportovat do vybraných bank. Pokud to banka umožňuje, lze provést on-line export anebo jen vyexportovat datový soubor s příkazy, který se poté do bankovnictví nahraje ručně.
V této verzi jsou podporovány Komerční Banka (Přímý kanál) a FIO banka (on-line export a export do souboru ABO). Následovat budou banky ČSOB a Raiffeisenbank. Další banky budou postupně přibývat.4) Adresář: rozšíření o pole IBAN a SWIFT a jejich validace


Karta adresáře byla rozšířena o evidenci bankovního účtu v mezinárodním formátu IBAN a kódu banky SWIFT. Stejně jako u čísla účtu, tak i u IBAN probíhá kontrola správnosti.5) Smlouvy, objednávky, doklady: indikace nespolehlivého klienta


Pokud je daný zákazník indikován jako „nespolehlivý“, je na všech smlouvách, objednávkách a dokladech zobrazen červeně. Obsluha tedy tuto informaci získá ihned i např. během zakládání nové smlouvy či objednávky a může podle toho zareagovat.

6) Integrované hlášení chyb


ContOS nyní obsahuje komplexní řešení pro vnitřní kontrolu a hlášení chyb při běhu aplikace. Pokud v aplikaci dojde k jakékoli chybě, je uživatel informován o této skutečnosti v přehledném okně a má možnost tuto chybu jedním kliknutím odeslat přímo na helpdesk k vyřešení.


 

 
Tato chyba je zároveň zalogována v jeho počítači. Tento způsob hlášení chyb přispívá k dalšímu rozvoji aplikace a k zajištění jejího bezchybného provozu a včasného indikování chybových stavů.

7) Příprava aplikace do multijazyčného prostředí


V této verzi byly provedeny přípravy pro budoucí možnost používat aplikaci jako vícejazyčnou. Budou s ní moci pracovat i ti uživatelé, kteří nemusejí umět češtinu. Typicky zástupci či operátoři na zahraničních pobočkách. ContOS tedy bude možno přepnout např. do anglické či německé verze. Tato vlastnost bude implementována v některé z budoucích verzí.8) Interaktivní filtrování pomocí ručního výběru


Nový způsob interaktivního filtrování záznamů v seznamech. Stačí myší zatrhnout potřebné záznamy a tyto záznamy pak interaktivní filtr vyfiltruje. V praxi to umožní např. vytisknout jen určité vybrané prodejky, které je jinak nemožné vyfiltrovat standardním filtrem a musely by tak být tištěny jedna po druhé. Toto lze samozřejmě využít nejen pro tisk, ale i pro jakoukoli další hromadnou operaci.

9) Skladové karty: nová záložka se seznamem zboží dle jeho fotografií


Někdy se určité skladové karty vybírají lépe podle obrázku. Z tohoto důvodu přibyla do seznamu skladových karet nová záložka „Fotografie zboží“, která obsahuje seznam fotografií skladových karet. Po kliknutí na danou fotografii dojde k vybrání konkrétní skladové karty. Tento způsob výběru je velmi intuitivní a usnadní práci při doplňování produktových informací do skladových karet.

10) Skladové karty: dokování panelů


Okna skladových karet se skládá z několika navigačních a informačních panelů. Nově si lze tyto panely přizpůsobit a přesunout na obrazovce podle potřeby.11) Číselník pokladen: možnost nastavit konkrétní pokladnu jako aktivní/neaktivní


V ContOSu mohou být nadefinovány různé pokladny. Pokud však chceme, aby se v dalších nabídkách v aplikaci nezobrazovaly vždy všechny pokladny, je možné v číselníku pokladen určité pokladny nastavit jako neaktivní. Tyto pokladny pak sice stále existují, ale nejsou již nabízeny při zakládání dokladů.
Využití je zejména v případech, kdy je z historického hlediska nutné určité pokladny zachovat, ale nadále se již nebudou využívat pro nové doklady.12) Integrace platební brány GP WebPay do modulu objednávekDo ContOSu byla integrována možnost využívat platební bránu GP WebPay. Pokud je ContOS propojen s e-shopem, který umožňuje hradit objednávky pomocí platby kartou přes tuto platební bránu, pak je možno přímo v aplikaci v seznamu objednávek automaticky kontrolovat, zda je tato objednávka zaplacena. Odpadá tedy manuální kontrola úhrad.