Rychlá navigace

Pokud platba proběhla převodem, je potřeba tuto informaci zanést jako úhradu do banky: na seznamu komisních smluv, karta Úhrady/Nová úhrada/Úhrada do banky. Díky této evidenci máte k dispozici veškeré informace k platbě a rovněž tak můžete řešit situace, kdy je celková částka vyplacena na vícekrát.

Pozn. V případě hotovostních plateb se úhrada generuje automaticky (můžete se přesvědčit, když se podíváte do vyúčtování, které jste vyplatili hotově - budou mít v záložce úhrad záznam).