Rychlá navigace

Software


Klientské stanice:  operační systém MS Windows 7 a vyšší
Pro serverová řešení: Windows Server 2008 a vyšší
Databáze: MS SQL Server 2008 Express a vyšší


Hardware


Náročnost na hardware není vysoká a odpovídá obecným požadavkům, které klade konkrétní operační systém. 


Je však třeba zohlednit, v jaké konfiguraci bude ContOS nainstalován. Instalace pouze samotného programu bez databáze (klient, např. kasa) je nejméně náročná, avšak v případě, že bude na jednom počítači instalován ContOS, databázový server a budou se k němu připojovat i další stanice v síti, nároky na výkon budou vyšší. 


Instalace společně s databází (databázový server MS SQL Server 2008 Express) vyžaduje obvykle silnější počítač: bude tak zajištěn hladký provoz i s velkým množstvím dat. Pro takový případ se doporučuje alespoň 3GB RAM (na 32 bitových systémech) anebo 4GB na 64 bitových systémech. Procesor alespoň Intel DualCore nebo srovnatelný. Doporučuje se také rychlý pevný disk, dnes např. typu SSD.