Rychlá navigace

Bude-li ContOS používat více zaměstnanců, je vhodné jim vytvořit uživatelské účty a nastavit k nim vhodná oprávnění. Zamezíte tak nechtěným ale i úmyslným změnám v datech a zvýšíte úroveň zabezpečení Vašeho podnikání.

V případě použití pokladní tiskárny je vhodné na každé stanici provést její přiřazení (jedná se o tzv. místní parametr, který může být odlišný pro každý počítač).


V dalším kroku bude vhodné rozmyslet si jak budete číslovat doklady a smlouvy: v číselníku Číselné řady toto lze nastavit.


Bude vhodné zrevidovat obchodní či smluvní podmínky, které budete chtít mít jako součást smluv nebo dokladů a jejich znění doplnit v nastavení aplikace.


Bude vhodné ujasnit si, do jakých kategorií budete chtít třídit skladové karty. Každé kategorii můžete totiž přiřadit různé vlastnosti (dodatečné, rozšiřující informace), které budete moci na skladových kartách vyplňovat a tyto dále využívat na smlouvách a při dalších operacích, popř. při exportech na e-shop a podobně.


Kategorie mohou být členěny do libovolných úrovní, podobně jako tomu bývá zvykem na e-shopu v katalogu zboží.


Budete-li chtít Vašim zákazníkům zasílat emailové zprávy (avíza o vyřízených objednávkách, odesílání smluv a dokumentů elektronickou poštou), je důležité nastavit v parametrech také správně e-mailový účet pro odesílání.


Budete-li používat ContOS na více stanovištích, kde budete mít rovněž kasu, bude vhodné rozmyslet si nadefinování dalších pokladen a jejich vhodného pojmenování.Než začnete instalovat


Po spuštění instalačního programu jsou nejprve ověřeny základní systémové požadavky, aby bylo možno instalaci správně dokončit. Věnujte, prosím, pozornost níže uvedeným informacím týkajících se instalace nutných doplňků.


Upozornění: Vždy je dobré udržovat počítač pomocí pravidelných aktualizací  Windows Update. Je tak zaručeno, že budete pracovat vždy s nejnovějším a bezpečným systémem a chránit tak svá data.


Pokud je instalována také databáze, tzn.  SQL Server 2008 R2 Express (32 nebo 64 bitová verze), musí být uživatel na PC přihlášen s právy administrátora.


Poznámka pro uživatele starších, nepodporovaných systémů:
Ačkoli starší systémy Windows Vista a Windows XP nejsou již podporovány, přesto je možné na nich ContOS spustit. Vezměte však na vědomí, že provoz takového systému není z hlediska bezpečnosti, výkonnosti a spolehlivosti vhodný.
Instalace vyžaduje, aby byl v počítači nainstalován doplněk  Windows Installer 4.5. Tento doplněk většinou není přítomen na starších instalacích dnes již nepodporovaných Windows XP. Lze jej však snadno stáhnout a doinstalovat z tohoto odkazu:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=123422


Po instalaci je nutno restartovat počítač.

Další povinnou součástí systému je .NET Framework alespoň verze 2.0 SP1.  V systémech Windows 7 a vyšších je již součástí instalace, následující řádky se tak týkají opět starších systémů Windows XP. .NET Framework lze stáhnout a poté jednoduše nainstalovat pomocí následujícího odkazu:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120550


Pokud si to instalátor vyžádá, restartujte počítač. Nyní by již nic nemělo bránit spuštění instalace programu ContOS.První spuštění


Po instalaci je k dispozici spouštěcí ikona na ploše anebo v nabídce Start. Při prvním spuštění probíhají některé poinstalační operace a proto tento proces může trvat déle, než obvykle.


Pro přihlášení je v tomto okamžiku k dispozici pouze jediný uživatel – admin, který má nejvyšší oprávnění. Jeho výchozí heslo je „admin“ a je doporučeno jej co nejdříve změnit. Dokud nenastavíte jiné než výchozí heslo, bude na tuto skutečnost program vždy po spuštění upozorňovat.


Po prvním přihlášení je potřeba ContOS aktivovat. Aktivace je nutná pro správnou funkci celé aplikace. Nejjednodušší způsob je on-line aktivace přes Internet, pokud však Váš počítač není připojen, je možno provést také off-line aktivaci.


Po úspěšné aktivaci je potřeba nastavit základní parametry a zkontrolovat konfiguraci systému.