Rychlá navigace

Pokud máte e-mail od společnosti Google (služba Gmail), pak můžete využít jeho SMTP server pro odesílání e-mailů z ContOSu. 

1) Nejprve je potřeba v nastavení účtu na Google povolit použití protokolu POP dle tohoto návodu: https://support.google.com/mail/troubleshooter/6323470


2) Poté je potřeba povolit přístup k účtu "méně bezpečným aplikacím":

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps


Problematika přihlašování k Gmailu je vysvětlena v tomto článku: http://www.cnews.cz/gmail-ma-lepsi-ochranu-nove-muzete-zakazat-prihlasovani-mene-bezpecnym-sluzbam


3) V posledním kroku zbývá nastavit parametry v ContOSu: Nastavení/Parametry aplikace/Detail/Záložka Nastavení firmy/sekce SMTP nastavení


Server
smtp.gmail.com
Login
vaše úplná e-mailová adresa (včetně @gmail.com nebo @vaše_doména.com)
Heslo
vaše heslo pro Gmail
Port
465 (pro SSL) nebo 587 (pro TLS)


Tlačítkem Test lze ověřit správnost nastavení. Na adresu v kolonce E-mail bude odeslána testovací zpráva. Pokud zpráva dorazí, je konfigurace v pořádku. Pokud dojde k chybě, ověřte nejprve zadané údaje, popř. zkuste změnit číslo portu. 

Poznámka: Pokud máte v parametrech aplikace nastaven e-mail odesílatele, který není od Gmailu, pak SMTP server nastaví jako odesílací adresu e-mail použitý v přihlašovacím loginu.