Rychlá navigace

1. Modul Fakturace (dříve Prodej)


 

Modul Fakturace vychází z dřívějšího modulu Prodej, je však podstatně rozšířen a upraven. Jeho design a logika ovládání jsou sjednoceny s ostatními moduly aplikace. Mezi hlavní novinky a vylepšení patří:


- přehlednější rozpis cen na položkách

 


- při vkládání a editaci položky se zobrazuje i její fotografie

 


- provázanost mezi doklady, na které byl vystaven dobropis

- na seznamu dokladů nová záložka se souvisejícími doklady

 

- možnost převzetí dodací adresy z adresáře. Pokud vytváříte novou objednávku, je možné dodací adresu předvyplnit z údajů, které jsou dostupné v adresáři.

 

- po levé straně seznamu dokladů je panel pro snadné filtrování dle data pořízení dokladu

 


2. Automatické zpracování objednávekVyřízení každé objednávky je proces, který se vždy skládá z více úkonů. Potvrzení objednávky, vygenerování a vytištění daňových dokladů, vyexpedování, notifikace zákazníkovi a další.

Aby vše probíhalo co nejsnadněji, vylepšili jsme dialog pro automatické zpracování objednávek. Nyní má podobu průvodce, který spočívá v několika málo krocích, kde se přesně nastaví, co se má provést. Oproti předchozí verzi zde přibyla řada nových vlastností:

- lze tisknout až dvě různé sestavy, např. daňový doklad plus dodací list

- každou sestavu lze tisknout na jinou tiskárnu, např. účtenku na termotiskárnu a záruční list na barevnou tiskárnu

- k odesílanému e-mailu lze rovněž podobně přiložit až dvě různé přílohy


 

- v průběhu zpracování je uživatel podrobně informován o tom, jaké operace budou provedeny

- ještě před zpracováním je provedena řada logických i formálních kontrol, zda je např. vyplněn bankovní účet, zda jsou e-mailové adresy ve správném formátu, zda jsou vyplněny všechny potřebné údaje

- jednotlivé volby v průvodci lze uložit pod vlastním názvem a využívat je jako šablonu při dalším zpracování, takže už příště nemusíte znovu jednotlivé kroky nastavovat. Pro obsluhu je tak možno připravit několik často používaných šablon a tyto pak stačí na začátku zpracování vybrat.


 

- celý průběh zpracování je podrobně zapsán do logu akcí, který lze kdykoli později prohlédnout a zkontrolovat

- ve filtračním dialogu objednávek přibyl nový filtr "Zpracované dávky", který umožňuje vybrat ty objednávky, které byly v daném okamžiku zpracovávány. Toto se hodí zejména pro případ, kdy jsme například většímu množství objednávek omylem nastavili jiný stav. Díky tomuto filtru si tyto objednávky můžeme zobrazit a provést opravu.


3. Integrace rejstříků ARES, ISIR a registr DPHRegistr ekonomických subjektů (ARES) již nějakou dobu v aplikaci využíváme. V adresáři pomáhá uživatelům doplňovat informace o firmě jako např. adresu, název, DIČ.

V této verzi jsme využili to, že ARES také obsahuje informace o tom, zda dané firma není v insolvenci či v úpadku.

Využili jsme i další dva veřejné rejstříky: Insolvenční rejstřík (ISIR) a Registr plátců DPH.

ISIR dokáže vrátit informaci o tom, zda je firma, či fyzická osoba v probíhajícím insolvenčním řízení. Aby bylo možno konkrétní subjekt v tomto rejstříku najít je potřeba znát její IČ nebo rodné číslo. Pokud je daný subjekt v rejstříku nalezen, lze prokliknutím získat podrobné informace o celém případu.


 

Registr plátců DPH slouží k ověření, že je subjekt jednak plátcem DPH a zároveň zda se jedná o tzv. spolehlivého plátce. Pokud u takového subjektu evidujete i bankovní účet, dojde rovněž k ověření, že takový účet patří mezi jeho registrované účty.


 

Pokud totiž váš obchodní partner není veden jako spolehlivý plátce DPH anebo s ním obchodujete přes neuveřejněný bankovní účet, vystavujete se ze zákona riziku, že jeho případný nedoplatek na DPH bude finanční správa vymáhat po vás jako po účastníku dané obchodní transakce.

Kontrolu rejstříků lze vyvolat v adresáři nebo na každém dokladu, kde jsou viditelné údaje o klientu. Lze tedy diskrétně provést kontrolu již při zakládání nového dokladu.


4. Dodatek ke komisní smlouvěPokud je na smlouvě pouze jediná položka, pak se při vytváření dodatku nezobrazuje výběrový dialog pro položku, ale tato se rovnou načte.


5. Vyúčtování komisní smlouvyPokud je k vyúčtování pouze jediná položka, nezobrazuje se výběrový dialog, ale tato položka se rovnou načte do vyúčtování.


6. Vlastnosti pro kategorie produktůPřidán parametr ke každé vlastnosti. Parametr podporuje textový formát anebo HTML a jazykové mutace (CZ,EN,DE,SK). Využití je zejména pro eshop, kdy takto lze zobrazovat např. historii dané značky nebo výrobce.

Přidána indikace toho, zda je se daná vlastnost má zobrazovat. Využití opět primárně pro eshop, kde lze rozlišit, zda se daná vlastnost bude či nebude zobrazovat na stránce s detailem zboží.


7. HTML editor podporuje CSSHTML editor slouží k editaci obsahu pro eshop (např. popis zboží) ve formátu HTML. Aby tento text byl v editoru zobrazován přesně tak, jak je zobrazen na eshopu, je možno v dialogu pro nastavení e-shopu uvést URL, na které se nachází definice kaskádových stylů. Obsah v editoru pak vypadá přesně tak jak jej uvidí zákazník v eshopu.


8. Vylepšený vzhled aplikaceUživatelské rozhraní je nyní přehlednější. Díky plochým tlačítkům v lištách je zredukováno množství ohraničujících linek, nový vzhled záložek obsahuje ikonu agendy pro rychlé odlišení, v záhlaví okna je zobrazen název agendy.


 


9. ExpedicePo levé straně seznamu přibyl panel se stromovým tříděním dokladů dle data pořízení.


 

10. MS SQL Server 2012 Express


Instalační balík nyní obsahuje novější verzi databázového serveru MS SQL Server 2012 Express, která nahrazuje předchozí verzi MS SQL Server 2008 R2 Express.

Stávající uživatelé nemusí provádět žádný upgrade, ContOS bude správně fungovat i na předchozích verzích databázového serveru. Hlavním důvodem změny je skutečnost, že verze MS SQL Server 2008 již není oficiálně podporována na systémech Windows 10.


11. Automatický překlad textů


HTML editor je vybaven novou funkcí pro automatický překlad. V současnosti je využívána služba Yandex.com Translator, která je poskytována zdarma.

 

Před použitím služby automatického překladu je potřeba vyžádat si bezplatný API token na stránkách https://tech.yandex.com/keys/get/, který je potřeba vložit v nastavení parametrů ContOsu.


Popis zboží v češtině: