Rychlá navigace

ContOS obsahuje utilitu SQLMan, která umožňuje zálohovat a obnovovat databázi. Utilita se nachází ve složce aplikace ContOS a lze jí také spouštět přímo z hlavního menu aplikace Nastavení a servis/Záloha dat.
Utilita SQLMan slouží k jednoduše použitelnému zálohování a obnově databáze. Databázový server MS SQL Server sice poskytuje širokou škálu možností zálohování i obnovy dat, ovšem jedná se o oblast, která je určena spíše odborníkům a správcům databází.
Běžný uživatel však může využít tuto utilitu, která umožňuje provést zálohu databáze aplikace a zároveň jí uložit v komprimovaném formátu ZIP. Zálohovat je možno do různých umístění, např. na přenosné disky nebo paměti flash. Archiv zálohy je zašifrován pod heslem uživatele admin, aby se k němu nemohla dostat nepovolaná osoba.


Tato utilita rovněž umožňuje databázi obnovit ze zálohy. Dokáže využít jak komprimovanou zálohu, tak klasický formát zálohy MS SQL Serveru (.bak).
SQLMan může být ovládán přes grafické rozhraní nebo pomocí příkazového řádku (s parametry). Lze jej tak snadno využít pro pravidelné automatizované zálohování pomocí Plánovače úloh (Task Scheduler), který je obsažen v systémech Windows.


Použití SQLMan v příkazovém řádku


sqlman.exe [-db db.xml]


Spustí se v interaktivním režimu, připojení k databázi se načte z db.xml uvedeného v parametru (s plnou cestou, ve výchozím stavu se použije soubor db.xml v aktuální cestě). Konfigurační soubor db.xml obsahuje údaje pro připojení k databázi aplikace. Bývá zpravidla umístěn ve složce, ze které se ContOS spouští. SQLMan z tohoto souboru použije parametry pro připojení k databázi.

Pokud není parametr uveden, hledá se soubor db.xml ve složce, ze které byl SQLMan spuštěn.


sqlman.exe -b [-db db.xml]


Spuštění v režimu, který nabízí pouze zálohování.


sqlman.exe -autobackup umístěníZálohy [-db db.xml]


Vykoná zálohu v tichém režimu. Vhodné pro nasazení v rámci Plánovače úloh ve Windows k zálohování databáze. Záloha je uložena do specifikované složky "umístěníZálohy" s automaticky vytvořeným názvem nazevDB-RRRRMMDD-HHMMSS.zip.


Příklad:
 c:\ContOS\sqlman.exe -autobackup d:\backup\1520\

Zálohuje databázi aplikace ContOS do složky D:\backup\1520. Archiv bude pojmenován ContOS-20161105-235105.zip


c:\ContOS\sqlman.exe -autobackup d:\backup\1520\  -db db2.xml


Zálohuje databázi aplikace specifikovanou v souboru db2.xml do složky D:\backup\1520.Automatické zálohování pomocí Plánovače úloh


Pravidelné zálohování lze nastavit pomocí Plánovače úloh (Task Scheduler), který je součástí systémů Windows. Lze tak plně využít všech možností, které Plánovač úloh nabízí.

Následující návod umožňuje vytvoření denního zálohování databáze. Nejprve je třeba spustit Plánovač úloh. Rozbalíme nabídku Start s do pole pro vyhledání napíšeme "Plánovač úloh". Poté, co je nalezen, jej spustíme.


 


Hlavní okno Plánovače úloh. Dále postupujeme dle jednotlivých vyobrazení. Všimněte si vyplnění jednotlivých políček.


blob1478389422011.png


Důležitý okamžik. Zde je třeba vybrat program, který se má spustit a jeho parametry. Pomocí tlačítka Procházet vybereme složku, kde je ContOS instalován (zpravidla C:\Program Files (x86)\ContOS\) a v ní soubor SQLMan.exe. Do kolonky "Přidat argumenty (volitelně):" zapíšeme např. -autobackup d:\backup\1520\, což znamená, že zálohy budeme ukládat do složky d:\backup\1520\. Pokud složka obsahuje dlouhý název, uvádí se v uvozovkách.


blob1478389753770.png


 

blob1478389449330.png


Tímto způsobem jsme úspěšně nastavili úlohu, která bude jednou denně zálohovat naší databázi. Je důležité pravidelně kontrolovat, zda se zálohy vytvářejí. Další informace naleznete v nápovědě k Plánovači úloh.