Rychlá navigace

Počítače,který budou přistupovat k serveru, musejí být nakonfigurovánpodle následujících pokynů.


1) Připojit síťovou jednotku, která bude mít na všech počítačích stejné písmenko.Např. síťová složka \\server\contos bude připojena jako jednotka X:.2) Spustí se instalátor klientské části. Tento instalátor je umístěn v kořenové složce aplikace, tedy např. \\server\contos\ContOS_klient.exe


3) Během instalace si instalátor vyžádá cestu ke spustitelnému souboru aplikace(contos.exe), aby pro něj vytvořil na ploše zástupce. Spustitelný soubor vyberte na připojené jednotce (zde např. X:), celá cesta bude tedy X:\contos.exe

4) Instalátor nainstaluje i podpůrné knihovny pro připojení k databázi


Po skončení instalace je ContOS připraven k používání.