Rychlá navigace

ContOS se ve výchozím stavu  připojuje k databázi, která je specifikována v souboru db.xml. Tento textový soubor obsahuje připojovací údaje k databázi.

Mohou však existovat scénáře, kdy je potřeba se připojovat i k jiné než výchozí databázi. Chcete mít např. testovací prostředí a ostré (produkční) prostředí. Nemusíte proto instalovat ContOS do dvou různých umístění, stačí jej spouštět s jiným db.xml a připojovat se tak k požadované databázi. Pokud si např. vytvoříte dva zástupce, můžete je spouštět přímo z plochy. 


Contos.exe [-db „úplná_cesta_k_souboru_db.xml“]


Parametr xml souboru s údaji k připojení k databázi. Díky tomuto parametru lze spouštět aplikaci s využitím jiné databáze, která může být umístěna na jiném SQL serveru, popř. pod jiným názvem.

Je-li aplikace spuštěna bez tohoto parametru, pak se bere výchozí soubor db.xml, který je umístěn v kořenové složce aplikace. Soubor db.xml je vytvářen automaticky během instalace aplikace. 


Pokud budete potřebovat poradit se správným nastavením pro konkrétní případ, kontaktujte náš helpdesk.

Příklad:

Contos.exe -db "h:\ContOS\db2.xml"