Rychlá navigace

Tip: Celý článek si můžete stáhnout jako PDF.


1. Vouchery a slevy

Zcela nový modul slouží k nastavování slevových akcí na zboží, umožňuje vytvářet slevové vouchery (kupóny) a generovat individuální kódy pro uplatnění slev. Všechny své marketingové akce, slevy na zboží, krátkodobé i dlouhodobé akce, dárkové a slevové vouchery, podmínky pro poštovné zdarma máte odteď na jediném místě, odkud můžete vše pohodlně spravovat.
Celý tento systém je velmi variabilní a umožňuje bohaté nastavení pro nejrůznější typy marketingových akcí. Podrobně se s ním můžete seznámit v tomto odkaze, kde je také přehled typických případů použití.2. Rychlé načítání dat


ContOS je od počátku vytvořen pro zpracování velkého množství dat současně více uživateli. V situaci, kdy evidujete statisíce skladových položek, dokladů, údajů o zákaznících a nejrůznějších provozních dat je potřeba umět tato data rychle dopravit tam, kde jsou v daný okamžik potřeba. ContOS je navíc aplikace, která může být nasazena nejen v rychlé lokální síti, ale uživatelé s ní potřebují pracovat také vzdáleně z míst, kde není dostupné vysokorychlostní připojení. Každý ale vždy ocení, pokud aplikace za všech okolností pracuje svižně a dává uživateli rychlou odezvu.


Aplikaci jsme proto vybavili technologií data-fetching, která umožňuje načítat pouze takové množství dat, které je v daný okamžik nezbytně nutné. Pokud např. evidujeme 50 tisíc skladových položek a potřebujeme si je zobrazit v seznamu, pak se ve skutečnosti načte nikoliv všech 50 tisíc záznamů, ale např. pouze prvních 200 a teprvé poté, kdy seznamem procházíme, ContOS na pozadí načítá další a další data. Zásadním způsobem to zrychluje odezvu aplikace a snižuje množství dat, která je nutné po síti přenést.


3. Objednávky


V modulu Objednávky přibylo několik novinek a zároveň bylo vylepšeno jeho uživatelské rozhraní.


Uživatelské rozhraní


Vylepšili a zpřehlednili jsme uživatelské rozhraní objednávek. Je rozšířen seznam položek objednávky a jsou doplněny prvky umožňující vložit slevové vouchery, vypočítat a zobrazit slevové položky na základě aktuálně platných slevových akcí.


Uplatnění voucheru v objednávce


Do objednávky, stejně tak jako do prodejky lze vložit slevový voucher. V hlavičce dokladu je nová záložka Vouchery, kde lze přidat či odebrat voucher. Pokud je voucher platný, objeví se v tabulce společně s označením akce, ke které se váže. Po stisku tlačítka Zkontrolovat slevy se do dokladu vygeneruje příslušná slevová položka s popisným textem, který je uveden v definici voucheru:


Smazání položek včetně slev


Položky, na které jsou navázány další slevy, jsou smazány včetně těchto souvisejících položek. Nemůže se proto stát, že by v objednávce zůstala osamocená slevová položka na neexistující zboží.


Kopie objednávky


Nová funkce umožňuje vytvořit kopii z aktuálně vybrané objednávky. K dispozici je možnost kopie včetně položek nebo kopie bez položek objednávky.


4. Fakturace


V modulu Fakturace přibylo několik novinek zejména v souvislosti s novým modulem Vouchery a slevy a také bylo vylepšeno uživatelské rozhraní.


Uživatelské rozhraní


Vylepšili a zpřehlednili jsme uživatelské rozhraní faktur. Je rozšířen seznam položek faktury a jsou doplněny prvky umožňující vložit slevové vouchery, vypočítat a zobrazit slevové položky na základě aktuálně platných slevových akcí.


Uplatnění voucheru v prodejce


Do prodejky, stejně tak jako do objednávky lze vložit slevový voucher. V hlavičce dokladu je nová záložka Vouchery, kde lze přidat či odebrat voucher. Pokud je voucher platný, objeví se v tabulce společně s označením akce, ke které se váže. Po stisku tlačítka Zkontrolovat slevy se do dokladu vygeneruje příslušná slevová položka s popisným textem, který je uveden v definici voucheru:


Smazání položek včetně slev


Položky, na které jsou navázány další slevy, jsou smazány včetně těchto souvisejících položek. Nemůže se proto stát, že by v prodejce zůstala osamocená slevová položka na neexistující zboží.


5. Filtry


Ve filtračních oknech jsem přidaly dvě novinky. Přibyly dva nové operátory „Vyplněn“ a „Nevyplněn“, pomocí kterých můžeme vyfiltrovat záznamy, jejich položka je či není vyplněna. Osvědčí se to při různých kontrolních výběrech, např. chceme zjistit, u kterých skladových karet jsme zapomněli vyplnit kód EAN, popř. kde nám ve fakturách chybí datum splatnosti apod.


Druhá velká novinka je na filtru skladových karet. V seznamu rozšířených filtrů je nyní možno filtrovat i podle vlastností zboží. A to nejen těch přednastavených jako je např. značka, ale nově i těch, které si ke kartám sami nadefinujete.


Podle hodnot výčtových vlastností zadaných v číselníku Vlastností lze filtrovat:


Možnost uložit vybraná data jako filtr


Někdy potřebujeme opakovaně pracovat s nějakou specifickou množinou dat, např. založili jsme nové skladové karty a postupně k nim zpracováváme fotografie, popisy, vyplňujeme vlastnosti, nastavujeme ceny. Pokud mají tuto práci na starost různí zaměstnanci, je docela zdlouhavé pokaždé toto specifické zboží dohledávat a hlavně si pamatovat, které to bylo. 


Nyní je možnost si takovou skupinu zboží označit a poté tento výběr uložit jako filtr. A příště již jen vybereme daný filtr a skupinu zboží máme vyfiltrovanou. Tento postup samozřejmě funguje i u ostatních seznamů, jako jsou např. smlouvy, objednávky, prodejky, kontakty v adresáři a podobně.


Nejprve označíme potřebné záznamy pomocí zaškrtnutí. Poté vybereme pomocí šipečky u ikony filtru volbu „Uložit vybraná data jako filtr...“:


V dialogu si tento filtr pojmenujeme, popř. můžeme nahradit nějaký stávající filtr – dojde pak k jeho přepsání.


Vytvořený filtr je pak standardně dostupný v nabídce filtrů a lze podle něj tyto záznamy opět vyfiltrovat:


6. Adresář


Validace rodného čísla, bankovního účtu a e-mailu


Během ukládání záznamu se kontrolují na formální správnost údaje „rodné číslo“, „číslo účtu/IBAN“ a „e-mail“. Pokud daný údaj neodpovídá specifikaci, je na to uživatel upozorněn a může se rozhodnout zda záznam přesto uložit nebo se vrátit k jeho opravě.


Rodné číslo je identifikátor, důležitý tím, že může být uváděn na některých typech dokladů (smlouvy) a také je možno podle něj ověřovat klienta v insolvenčním rejstříku. Věnujte tedy patřičnou pozornost při pořizování tohoto údaje.
Číslo bankovního účtu klienta využívá ContOS při generování platebních příkazů, např. při vracení přeplatků apod.


E-mail klienta ContOS využívá pro zasílání avíz o objednávce, pro zasílání daňových a jiných dokladů a pro obecnou komunikaci s klientem. Pokud je uveden tento údaj chybně, nebude klientovi doručena žádná zpráva.


Hromadné odesílání e-mailových zpráv


Nová funkce umožňuje na vybrané kontakty zaslat e-mailovou zprávu vygenerovanou ze šablony. V adresáři se jednoduše označí dané kontakty a v menu Akce se klikne na „Odesílání e-mailu klientům“.


V průvodci se poté vybere šablona zprávy a v editoru se případně upraví. Rovněž je možné ke zprávě připojit přílohy.
Tip: Přílohy lze přidávat i přímo do šablony zprávy.


V dalším kroku se zobrazí seznam kontaktů, na které bude vytvořená zpráva odeslána. Před odesláním se validuje platnost e-mailové adresy.


Vygenerované zprávy lze před skutečným odesláním ještě zkontrolovat, popř. editovat. Také je možné vygenerované zprávy odeslat později (hlavní nabídka Ostatní/Odesílání e-mailů).


Průběh zpracování je uložen v logu akcí (hlavní nabídka Ostatní/Log akcí).


Hromadné přidání klientů do skupin


Skupiny klientů je dobrý způsob, jak si jednotlivé kontakty organizovat. Každý kontakt může být v jedné nebo více skupinách. Ve výchozím stavu jsou k dispozici dvě základní skupiny Dodavatelé a Nespolehlivý klient. V číselníku Skupiny klientů je však možno si vytvářet vlastní skupiny dle potřeby:


Na detailu adresáře je možno zaškrtnout, do kterých skupin daný kontakt patří:


V navigaci na levé straně Adresáře je pak možno se mezi skupinami klientů přepínat:


Přidávání klientů do skupin lze nově řešit i hromadně a to tak, že nejprve si označíme kontakty, které chceme do dané skupiny zařadit a poté stiskneme v menu Akce volbu Přidat vybrané kontakty do skupiny:


Z číselníku skupin pak vybereme požadovanou skupinu a stiskneme Enter. Nyní jsou vybrané kontakty zařazeny do vybrané skupiny.
Stejně jako lze hromadně kontakty do skupin přidávat, lze je také ze skupin odebrat: stačí označit požadované kontakty, v menu Akce zvolit Odebrat vybrané kontakty ze skupiny a vybrat danou skupinu.


Možnosti využití klientských skupin


Klientské skupiny lze využít pro členění kontaktů. Výhodou je, že každý kontakt může být současně v několika skupinách. Může být praktické zařadit si některé kontakty do skupiny VIP nebo do skupiny, které každým rokem zasíláte novoroční přání nebo do skupiny kontaktů, které budete potřebovat oslovit s novou nabídkou.


Kontakty lze samozřejmě podle těchto skupin filtrovat a na vyfiltrované záznamy např. odeslat e-mailovou zprávu, vytisknout sestavu štítků nebo tuto množinu využít pro vygenerování dárkových voucherů.


Využití klientských skupin při generování slevových voucherů


Mějme skupinu klientů, kterou máme označenou jako VIP1. Nyní chceme těmto našim zákazníkům poskytnout slevový voucher. Nejprve nadefinujeme obecné vlastnosti voucheru a poté budeme chtít nastavit, aby tento voucher mohli použít pouze klienti ze skupiny VIP1.


Dle níže uvedeného obrázku zapneme omezení pro „vybrané klienty“ a poté stiskneme tlačítko „Vložit klienta“.


V otevřeném adresáři klikneme v levé části na požadovanou skupinu VIP1 a vybereme všechny kontakty, které do ní patří – stačí stisknout klávesovou zkratku CTRL a PLUS na numerické klávesnici, popř. po kliknutí pravým tlačítkem vybereme tuto možnost z místní nabídky Vybrat vše.


Výběr dokončíme stiskem tlačítka „Vybrat“.


Nyní se kontakty ze skupiny VIP1 objeví v seznamu vybraných klientů, kteří tak mohou využít právě vytvořený slevový voucher.


7. Zobrazování detailů dokladů


Nová úprava při zobrazení detailu položky. Dříve se při kliknutí na hyperlink nebo na požadavek detailu položky otevřelo okno s detailem dané položky. Postupem času se však velká část důležitých údajů přesouvá do spodních záložek na seznamových oknech a tak některé údaje na detailových oknech chybí.


Vylepšili jsme proto chování programu při kliknutí na detail položek tak, že se nejprve zobrazí okno se seznamem, ve kterém je daná položka. Tím jsou k dispozici veškeré dostupné informace ze seznamu (např. fotky, ceny, přehled pohybů) a zároveň stále existuje možnost zobrazit si detail poklepáním na danou položku.


Okno se seznamem se nezobrazuje pouze v případech, kde seznam nenese žádné informace navíc oproti detailu – jsou to zejména různé číselníky nebo i detail kontaktů.
Tip: Pokud se na hyperlink klikne myší za současného držení klásvesy CTRL, zobrazí se rovnou detail položky.


Zobrazení zboží, které je rezervováno v objednávkách:8. Zboží


Nový detail karty zboží


Zjednodušil se a zpřehlednil se detail zboží a zároveň přibyly nové funkce. Je přepracována sekce prodejní cena a skladová dostupnost zboží, kde je možno už přímo měnit aktuální prodejní cenu a rovněž sledovat aktuální skladový stav a rezervace v objednávkách.


Na detailu je rovněž zobrazována aktuální průměrná kupní cena, která je spočtena jako vážený průměr cen, za které byly jednotlivé zásoby pořízeny.


Jsou zobrazeny první dvě fotografie zboží a také je možnost přímo na detailu vložit interní foto. Interní foto je specifický druh fotografie, který slouží pro vnitřní potřebu identifikace zboží a není prezentován venku (např. neexportuje se na e-shop).


Na detailu je možnost převzít údaje z jiného zboží nebo z katalogu zboží. Lze si samozřejmě zvolit, které údaje se mají do karty přenést.


Nové záložky Historie cen a Skladové pohyby.


Historie cen znázorňuje prodejní ceny. Dříve byly prodejní ceny zobrazeny na detailu skladové karty na zvláštní záložce. Nyní se tedy přesunuly na dostupnější místo, kde je lze samozřejmě editovat.


Skladové pohyby jsou také na samostatné kartě, na které jsou zobrazeny veškeré pohyby, které se s danou zásobou staly. Je tam tedy např. kdy, od koho a za jakou kupní cenu se zásoba naskladnila, kdy, komu a za kolik peněz byla prodána apod. V každém okamžiku je tak k dispozici přehled cen, za které se nakupuje (oceněno průměrnou kupní cenou), a za které se prodává. Rovněž je možné jedním kliknutím zobrazit zdrojový doklad a podívat se tak na další podrobnosti.


Fotografie zboží


U fotografií se nově eviduje jejich pořadí. To lze využít např. při prezentaci fotek na tiskové sestavě nebo na e-shopu. Pořadí fotek lze intuitivně nastavovat pomocí přetažení myší. Stačí tedy pomocí myši uspořádat do požadovaného pořadí a o víc se není třeba starat.


Přebírání vlastností z jiné karty, kopie karty


Při zakládání nové skladové karty je možné přenést většinu údajů z jiné skladové karty nebo z katalogu zboží. Není proto potřeba neustále opisovat opakující se údaje jako jsou název zboží, podrobný popis, fotografie a různé další vlastnosti.


K dispozici je i možnost zkopírovat již hotovou kartu a spolu s ní přenést i fotografie. Stačí pouze doplnit či změnit potřebné údaje a nová karta zboží je tak založena během několika vteřin.


Možnost změnit prodejní cenu na detailu zboží


Změnit prodejní cenu je nyní mnohem snadnější a rychlejší než dříve. Stačí otevřít danou kartu zboží a změnit aktuální prodejní cenu přímo na ní.


Pokud je potřeba přidat novou cenu nebo upravit jinou než aktuální prodejní cenu, lze to provést také na seznamu zboží na záložce historie cen.9. Hromadná změna skladových karet


Pokud potřebujeme změnit určitou vlastnost na několika kartách najednou, máme k dispozici akci „Hromadná změna skladových karet“. Tato funkce také prošla zásadní změnou.


Hromadná změna vlastností ušetří spoustu času, ale může být také zdrojem problémů v okamžiku, když omylem změníme jinou vlastnost než chceme. V takovém případě pak nemáme žádnou možnost jak provedenou změnu vrátit zpět – kromě obnovy dat ze zálohy anebo ručního přepsání.


Tento problém řeší novinka v této verzi, kterou je možnost vrátit libovolnou změnu, kterou jsme pomocí této akce provedli. Zároveň jsou veškeré takto provedené změny v datech logovány pro pozdější kontrolu. Vždy tedy víme, kdo, kdy a co změnil, a z jaké hodnoty.


Všechny provedené změny jsou také standardně dostupné v logu akcí:


Je dokonce možné vyfiltrovat si ta zboží, která byla součástí hromadné změny. V rozšířeném filtru stačí zvolit „Zpracované dávky změny zboží“ a vybrat podle datumu dávku. Poté dojde k zobrazení všech položek, které byly touto změnou dotčené.