Rychlá navigace

Pokud používáte e-mail v rámci služby od společnosti FORPSI INTERNET CZ, a. s., pak můžete využít jejich SMTP server také pro odesílání e-mailů z ContOSu. 


Stačí nastavit parametry v ContOSu: Nastavení/Parametry aplikace/Detail/Záložka Nastavení firmy/sekce SMTP nastavení


Server
smtp.forpsi.com
Login
stejné přihlašovací údaje jako u serveru pro příchozí poštu
Heslo
stejné přihlašovací údaje jako u serveru pro příchozí poštu
Port
zabezpečené připojení 465 (SSL), 587 (TLS), nebo 25 (nezabezpečeno, nedoporučujeme)


Tlačítkem Test lze ověřit správnost nastavení. Na adresu v kolonce E-mail bude odeslána testovací zpráva. Pokud zpráva dorazí, je konfigurace v pořádku. Pokud dojde k chybě, ověřte nejprve zadané údaje, popř. zkuste změnit číslo portu.