Rychlá navigace

I  Komunikace

ContOS umožňuje elektronicky komunikovat s klienty, automatizovaně vytvářet a evidovat zasílané zprávy. Zprávami mohou být e-maily nebo SMS (připravujeme) a mohou být vytvářeny ručně nebo generovány během zpracování.

Nový modul Komunikace sdružuje všechny tyto zprávy na jednom místě a umožňuje je zobrazovat, filtrovat, prohledávat, upravovat a odesílat. Podstatně byla vylepšena práce se šablonami e-mailových zpráv.


Modul Komunikace nahrazuje stávající modul "Odesílání mailů" a nově se objevuje v hlavním menu aplikace na záložce Nastavení a servis.


Modul Komunikace není jen úložiště e-mailů, ale je zároveň integrován do Adresáře, kde si lze ke každému kontaktu zobrazovat příslušnou komunikaci a zároveň vytvářet a odesílat nové e-maily. Stejně tak je komunikace evidována u každé objednávky a lze tak přímo posílat zákazníkům zprávy týkající se vyřizování jejich objednávky.
Další novou vlastností je, že při vytváření zprávy ze šablony jsou její proměnné automaticky nahrazeny aktuálními hodnotami. Pokud tedy vytváříte novou zprávu u objednávky, může být do ní doplněn např. seznam položek objednávky nebo její číslo.

Další možnosti a postupy jsou podrobně popsány v samostatném článku Komunikace.


II  Přecenění zboží

Modul Přecenění zboží a kontrola cen slouží k hromadnému vytváření nových cen nebo změnám cen stávajících. Lze jej také využít jako kontrolu, zda ceny u vybraného zboží splňují nastavená kritéria.


Je k dispozici řada způsobů tvorby cen. Všechny změny jsou zaznamenávány do logu a je také možné tyto změny vrátit v případě, že dojde např. k chybnému přecenění, zadání špatných vstupních hodnot apod.


Podrobný popis této funkce a možnosti jejího využití jsou popsány v samostatném článku.III  Fulltextové vyhledávání

Nově ContOS podporuje vyhledávání dat pomocí fulltextové technologie, kterou obsahuje databázový server MS SQL Server.


Fulltextové vyhledávání je speciální způsob prohledávání databáze, který vede k větší relevanci výsledků, které jsou zároveň získány mnohem rychleji než při klasickém způsobu vyhledávání a to i při velkých objemech databáze.

Nyní je dokonce možné do fulltextového vyhledávání zahrnout či naopak vyřadit určitá prohledávací pole, např. v adresáři můžeme chtít vyhledávat nejen podle jména a příjmení, ale i podle čísla dokladu, kdežto v objednávkách nás bude z hlediska prohledávaných údajů zákazníka zajímat pouze jméno a příjmení.


Fulltextové vyhledávání se liší od vyhledávání klasického. Je násobně rychlejší a to zejména čím objemnější data prohledáváme a přináší přesnější výsledky.


Podrobnější informace o nastavení fulltextu a o možnostech jeho využívání se věnuje samostatný článek.IV  Filtrování dat

Viditelnost filtrů

Při vytváření filtru můžeme určit, zda bude filtr veřejný, to znamená viditelný i ostatním uživatelům. Pokud necháme políčko Veřejný filtr nezaškrtnuté, pak se takový filtr bude v nabídce zobrazovat pouze nám.


Oprávnění pro filtry

Filtr smí upravovat nebo odstranit pouze ten, kdo takový filtr vytvořil (jeho vlastník) anebo správce aplikace. Ostatní uživatelé tedy, pokud je filtr veřejný,  mohou filtr používat, ale nemohou jej měnit nebo vymazat. Mohou však do něj dočasně doplnit nebo upravit jeho podmínku, nemohou však tuto změnu trvale uložit.


V  Logování tisku a exportu dat

V nastavení aplikace lze nově zapnout logování informací o exportu dat nebo o tisku každé sestavy.

Záznamy se ukládají do Logu Akcí a lze tak zjistit, kdo, kdy a jaká data exportoval, či na kterou tiskárnu jakou sestavu a v jakém rozsahu tisknul.
VI  Další novinky


+ V souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu o vyloučení bezhotovostních plateb z EET, nabízí ContOS možnost vypnout EET pro různé způsoby plateb v nastavení aplikace.


+ Nastavení aplikace: možnost přednastavení zvláštního režimu jako výchozího při pořizování nových položek na smlouvách.
+ Nastavení aplikace: na tiskových sestavách lze u položek ve zvl. režimu DPH tisknout stále sazbu DPH jako 0%.


+ Nastavení aplikace:  Sazby DPH jsou uloženy napevno jako konstanty a nelze je měnit. Nyní stačí pouze zvolit, zda je aplikaci používá plátce nebo neplátce DPH.
+ Vylepšený filtr v EET logu. EET log lze nyní filtrovat na všechny typy částek a také podle označení provozovny. V samotném logu byly do seznamu doplněny informace o celkovém počtu záznamů a také celkový součet tržeb za vyfiltrovaná data.
+ Opraven součet v bance a pokladně (příjmy – výdaje). Na seznamech bankovních a pokladních dokladů se výdajové položky přičítaly namísto toho, aby se odečítaly.
+ Fulltext a vyhledávání: možnost fulltextově prohledávat zboží i podle hodnot vlastností
+ Kopie zboží: Opraveno přebírání vlastností zboží - nyní se přebírají pouze vybrané vlastnosti namísto všech.
+ Zboží/Katalog - filtr: přidána možnost filtrovat podle vícejazyčných názvů a popisů zboží
+ Zboží: v poli pro EAN lze zadávat také alfanumerické znaky a lze jej tedy využít i pro jiné typy čárových kódů
+ Šablony e-mailů: proměnné v šabloně e-mailu jsou automaticky nahrazeny hodnotami i během interaktivního pořizování mailové zprávy
+ Adresář: Odesílání hromadného mailu pomocí průvodce přímo z adresáře.
+ Adresář: možnost odeslat klientovi e-mail přímo z detailu
+ Adresář: možnost zobrazit komunikaci ze všech agend pro daného klienta
+ Vouchery a akce: nyní lze filtrovat prodejky a objednávky také podle toho, zda obsahují nějakou slevovou položku, popř. konkrétní akci.
+ Vouchery a akce: při výpočtu DPH na slevové položce se zohledňuje zvláštní režim DPH
+ Hlavní nabídka aplikace: původní Volba “Emaily” změněna na Komunikace.../SMS a přesunuta na hlavní panel
+ Hlavní nabídka aplikace: šablony mailů přesunuty z číselníků pod Komunikaci
+ Hlavní nabídka aplikace: v menu rozšířen popis z Fakturace na Fakturace/Kasa
+ Komisní smlouvy, položka:  úprava vstupu pro ceny na položce komisní smlouvy
+ Objednávky - položka objednávky: možnost změnit zvláštní režim DPH během pořizování položky
+ Komunikace na objednávkách – možnost odeslat novou zprávu jako kopii jiné zprávy
+ Zboží: u nových skladových karet se automaticky přebírá sazba DPH z dané kategorie, do které zboží spadá
+ Vstupy cen v aplikaci – rozšířená validace z pohledu sazby DPH a zvláštního režimu přednastaveného na kategorii zboží. Větší odolnost proti chybám při pořizování dat.
+ Seznamy: změna zobrazení logických hodnot v seznamech, místo checkboxu je vykreslený křížek pouze tam, kde je daný příznak nastaven.